Regulamin newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma AVP Sp. z o.o. ul. Szumiących Traw 2B Lok. A, 03-289 Warszawa,określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.

 

1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

 

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez AVP sp. z o.o, co może nastąpić w dowolnym momencie.

 

3. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez AVP sp. z o.o oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji a także innych informacji dotyczących AVP sp. z o.o oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.

 

4. Każdy Newsletter zawiera:

 • informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 • możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

 

5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

 

6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.avpartner.pl:

 • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.avpartner.pl,
 • naciśnięcie (kliknięcie) przycisku „Wyślij”,
 • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • otwarcie automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez AVP sp. z o.o. i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
 • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez AVP sp. z o.o na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez AVP sp. z o.o automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

 

7. Naciśnięcie (kliknięcie) w link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

 

8. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego indywidualnych potrzeb.

 

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „Wypisz mnie z listy” w treści zdania „ Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości proszę kliknąć w poniższy link”.

 

10. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

11. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

 • za pośrednictwem poczty mailowej sklep@avpartner.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: dla telefonów komórkowych (22) 747 02 91
 • zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 • rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez AVP sp. z o.o chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.avpartner.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.